Oświadczenie klienta dot. zgód, obowiązujące od 01-06-2023Oświadczenia klienta / abonenta.2023-06-01 00:00:00

Oświadczenie klienta biznesowego dot. zgód, obowiązujące od 01-06-2023Oświadczenia klienta / abonenta.2023-06-01 00:00:00

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, obowiązujące od 01-06-2023Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.2023-06-01 00:00:00

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klienta biznesowego, obowiązująca od 01-06-2023Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klienta biznesowego.2023-06-01 00:00:00

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klienta indywidualnego, obowiązująca od 01-06-2023Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klienta indywidualnego.2023-06-01 00:00:00

Wniosek o przeniesienie numeru, wzór obowiązujący od 01-06-2023Wniosek o przeniesienie numeru abonenta przy zmianie dostawcy usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej do sieci CrossMobile.eu2023-06-01 00:00:00

Zgłoszenie reklamacyjne, obowiązujące od 01-06-2023Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć poprzez wysłanie skanu niniejszego formularza na adres: bok@crossmobile.eu2023-06-01 00:00:00