Polityka Prywatności, obowiązująca od 01-06-2023Polityka Prywatności i plików cookies określa działania podejmowane przez CrossMobile Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony www.crossmobile.eu oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkowników strony www.crossmobile.eu2023-06-01 00:00:00

Regulamin Promocji Usługi eSIM, obowiązujący od 01-06-2023Regulamin określa zasady i warunki aktywacji i korzystania z Kart eSIM.2023-06-01 00:00:00

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru, obowiązujący od 01-06-2023Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru telefonu przy zmianie dostawcy usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.2023-06-01 00:00:00

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Subskrypcja, obowiązujący od 01-06-2023Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez CrossMobile sp. z o.o. w formule ”Subskrypcja”.2023-06-01 00:00:00

Regulamin Usługi e-faktura, obowiązujący od 01-06-2023Regulamin e-faktura określa zasady i warunki udostępniana Abonentom faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących w formie elektronicznej.2023-06-01 00:00:00

Regulamin zawierania umów na odległość, obowiązujący od 01-06-2023Regulamin zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.2023-06-01 00:00:00